مطالب لیمو بلاگ

جشنواره ای برای ارائه فرصتهای شغلی در دانشگاه علم و صنعت

جشنواره ای برای ارائه فرصتهای شغلی در دانشگاه علم و صنعت

تبدیل تحقیقات به محصولات تخصصی در سراهای نوآوری آزاد

تبدیل تحقیقات به محصولات تخصصی در سراهای نوآوری آزاد

تولید نانو وازلین هایی با خاصیت ضد اشعه فرابنفش

تولید نانو وازلین هایی با خاصیت ضد اشعه فرابنفش

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم

پرواز با جت پك در آسمان دبی

پرواز با جت پك در آسمان دبی
در همایش ملی كتابخانه های دیجیتالی مطرح شد

در تبدیل داده به دانش خلأ داریم

در تبدیل داده به دانش خلأ داریم
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

پالایشگر آب و هوا با قابلیت حذف آلودگی های میكروبی ساخته شد

پالایشگر آب و هوا با قابلیت حذف آلودگی های میكروبی ساخته شد

محمود فرهنگی كاندیدای انتخابات مجلس تهران

محمود فرهنگی كاندیدای انتخابات مجلس تهران
مدیركل امور فناوری وزارت نفت خبر داد

استقرار استارتاپ های برتر رویداد فناورانه صنعت نفت در پارك فناوری ری

استقرار استارتاپ های برتر رویداد فناورانه صنعت نفت در پارك فناوری ری

یك محصول دانش بنیان به كمك معلولان آمد

یك محصول دانش بنیان به كمك معلولان آمد