آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

با هوش مصنوعی؛

تشخیص آلزایمر از روی حرف زدن میسر شد

تشخیص آلزایمر از روی حرف زدن میسر شد

شناسایی بیماری قلبی با كمك عكس صورت

شناسایی بیماری قلبی با كمك عكس صورت

گهواره ای كه نوزاد را بدون نیاز به والدین می خواباند

گهواره ای كه نوزاد را بدون نیاز به والدین می خواباند
رئیس سازمان بسیج اساتید:

جنگ های بعدی با ایران زیستی و شناختی است

جنگ های بعدی با ایران زیستی و شناختی است
براساس تصویر ریه؛

طراحی سامانه هوشمند تشخیص كرونا در پارك فناوری اردبیل

طراحی سامانه هوشمند تشخیص كرونا در پارك فناوری اردبیل

اندازه گیری قند خون در خواب با سیستم هوشمند

اندازه گیری قند خون در خواب با سیستم هوشمند

اسپیكری كه با عنایت به احساسات كاربر موسیقی پخش می كند

اسپیكری كه با عنایت به احساسات كاربر موسیقی پخش می كند

مسواك با هوش مصنوعی ابداع شد

مسواك با هوش مصنوعی ابداع شد

شناسایی مناطق پر خطر آنفولانزا با هوش مصنوعی

شناسایی مناطق پر خطر آنفولانزا با هوش مصنوعی