مطالب لیمو بلاگ


نانو رنگ های ضدخوردگی راهکاری برای محافظت از سازه های فلزی

نانو رنگ های ضدخوردگی راهکاری برای محافظت از سازه های فلزی

تشریح مأموریت های شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار در روز 31 شهریور

تشریح مأموریت های شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار در روز 31 شهریور
رئیس مركز همكاری های علمی بین المللی وزارت علوم پیشنهاد كرد

تشکیل کمیته مشترک برای اجرائی کردن همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناوری ایران و چین

تشکیل کمیته مشترک برای اجرائی کردن همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناوری ایران و چین

نمایندگی بیمه ما در شیراز

نمایندگی بیمه ما در شیراز
گزارش تصویری-تشریحی؛

آیفون ۱۳ و ۲ آی پد جدید رونمایی گردید

آیفون ۱۳ و ۲ آی پد جدید رونمایی گردید

تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی

تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی

کشف رود گسل مسبب زلزله امروز قوچان

کشف رود گسل مسبب زلزله امروز قوچان

فایل صوتی مداحی ترحیم

فایل صوتی مداحی ترحیم

رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنایع شیرآلات بهداشتی

رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنایع شیرآلات بهداشتی

تولید سلولی که مانند بازی ویدئویی باکتری را می بلعد

تولید سلولی که مانند بازی ویدئویی باکتری را می بلعد