مطالب لیمو بلاگ

زارع پور خبر داد؛

روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

دستاورد دانش آموخته دانشگاه شریف در رابطه با انتقال انرژی از فضا

دستاورد دانش آموخته دانشگاه شریف در رابطه با انتقال انرژی از فضا

دانشمند ایرانی برای نخستین بار انرژی خورشیدی را از فضا به زمین آورد

دانشمند ایرانی برای نخستین بار انرژی خورشیدی را از فضا به زمین آورد

تقدیم خدمات الإعلانیة جوجل

تقدیم خدمات الإعلانیة جوجل
به منظور توسعه رایانش كوانتومی؛

پژوهشگران تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند

پژوهشگران تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند
توسط یك شركت دانش بنیان؛

ساخت کیت های تشخیص هویت و تشخیص ژنتیکی

ساخت کیت های تشخیص هویت و تشخیص ژنتیکی
به بهانه سالروز ۹۰ سالگی داوری اردكانی؛

مردی که آرزو داشت ریاضیدان شود ولی فیلسوف شد

مردی که آرزو داشت ریاضیدان شود ولی فیلسوف شد

fake national identity card template

fake national identity card template

تطابق بیش از ۱۴۰۰ محصول نانویی با استانداردهای ملی و بین المللی

تطابق بیش از ۱۴۰۰ محصول نانویی با استانداردهای ملی و بین المللی

توسعه بازار کسب و کار و زیرساخت های تخصصی علوم شناختی

توسعه بازار کسب و کار و زیرساخت های تخصصی علوم شناختی