آرشیو مطالب : مكانیك

انجمن های علمی دانشجویی در دوران شیوع كرونا،

كارهای انجمن علمی فیزیك دانشگاه امیركبیر

كارهای انجمن علمی فیزیك دانشگاه امیركبیر

مقوای پرنده حیات در مریخ را رصد می كند

مقوای پرنده حیات در مریخ را رصد می كند

آسمان بامدادی فردا با شهاب باران شروع می شود

آسمان بامدادی فردا با شهاب باران شروع می شود
تأمین انرژی با روش جدید؛

تولید سوخت زیستی از ریزجلبك ها توسط محققان كشور

تولید سوخت زیستی از ریزجلبك ها توسط محققان كشور
در یك استارت اپ ؛

۲ محصول تحریمی پر كاربرد در صنعت نفت و آب بومی شد

۲ محصول تحریمی پر كاربرد در صنعت نفت و آب بومی شد
فعالیت بدون برنامه ریزی؛

این ربات فكر می كند!

این ربات فكر می كند!
با كاربردهای ویژه؛

ساخت وسایل نقلیه خودران برای جاده سازی و ساخت و ساز

ساخت وسایل نقلیه خودران برای جاده سازی و ساخت و ساز

افزایش 20 درصدی سرعت زیست تخریب پذیری بسته بندی ها با كمك نشاسته

افزایش 20 درصدی سرعت زیست تخریب پذیری بسته بندی ها با كمك نشاسته