آرشیو مطالب : مكانیك

تأمین انرژی با روش جدید؛

تولید سوخت زیستی از ریزجلبك ها توسط محققان كشور

تولید سوخت زیستی از ریزجلبك ها توسط محققان كشور
در یك استارت اپ ؛

۲ محصول تحریمی پر كاربرد در صنعت نفت و آب بومی شد

۲ محصول تحریمی پر كاربرد در صنعت نفت و آب بومی شد
فعالیت بدون برنامه ریزی؛

این ربات فكر می كند!

این ربات فكر می كند!
با كاربردهای ویژه؛

ساخت وسایل نقلیه خودران برای جاده سازی و ساخت و ساز

ساخت وسایل نقلیه خودران برای جاده سازی و ساخت و ساز

افزایش 20 درصدی سرعت زیست تخریب پذیری بسته بندی ها با كمك نشاسته

افزایش 20 درصدی سرعت زیست تخریب پذیری بسته بندی ها با كمك نشاسته