ابلاغ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درآینده نزدیك

ابلاغ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درآینده نزدیك

به گزارش لیمو بلاگ معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به پروسه تدوین این الگو از ابلاغ آن در آینده نزدیک از طرف مقام مقام معظم رهبری آگاهی داد و اظهار داشت: بر طبق این سند ایران در 50 سال آینده جزو 5 کشور پیشرو در تولید اندیشه و فناوری و جزو 10 اقتصاد برتر دنیا خواهد شد.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده امروز در وبینار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایند-محتوا با اعلان اینکه خرداد ماه برای انقلاب اسلامی مملو از وقایع تلخ و شیرین است، اضافه کرد: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس است.
وی روز ۱۴ خرداد را سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد را سالروز قیام ۱۵ خرداد و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران دانست و اظهار نمود: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز روز انتخابات رئیس جمهور است که نقطه عطفی برای پیشرفت ملت ایران شمرده می شود.
وی با اشاره به پروسه تدوین الگوی پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با تاکید بر این که تدوین این الگو حاصل فعالیت ۱۰ ساله است، اظهار نمود: تدوین این سند از سال ۱۳۹۰ با مشارکت جمع وسیعی از جامعه نخبگانی و علمی از حوزه و دانشگاه و چندین شخصیت علمی شروع شد و با تهیه حدود ۱۰۰ هزار صفحه سند پشتیبان، تدوین این سند به مراحل نهایی نزدیک شده است.
اکبرزاده، از ابلاغ این سند در آینده نزدیک از طرف مقام معظم رهبری آگاهی داد و تصریح کرد: این سند بعنوان بالاترین سند سیاستگذاری در افق بلندمدت است.
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این الگو را نقشه جامع پیشرفت کشور به سمت تمدن نوین اسلامی عنوان نمود و افزود: نخستین سوالی که برای تدوین این الگو مطرح می شود، این است که چرا باوجود وجود اسناد همسو با این الگو، سند دیگری تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است. برای پاسخ به این پرسش نیاز است که در گام اول نگاه لطمه شناسانه به اسناد برنامه ای موجود کشور داشته باشیم.
وی "عدم شفافیت بنیاد نظری و معرفتی در برخی از اسناد تدوین شده" و "عدم مشارکت جامعه نخبگانی در تدوین غالب اسناد" را همچون لطمه های اسناد تدوین شده ذکر کرد و اظهار داشت: "عدم شکل گیری عزم ملی برای تحقق اسناد"، "عدم جامعیت و شمولیت اسناد نسبت به همه ابعاد و زوایای پیشرفت"، "در نظر گرفته نشدن محدودیت منابع مالی و انسانی"، "عدم پایبندی به اجرای اسناد" و "عدم توجه به تقسیم کار ملی" از دیگر لطمه های اسناد تدوین شده در کشور است.
وی به بیان خاصیت های الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت اشاره نمود و تصریح کرد: یکی از خاصیت های این الگو مبتنی بر مبانی متقن دینی و ناظر بر حل مسائل کشور است، ضمن آنکه این الگو ظرفیت های ملی را فعال می کند.
اکبرزاده، برخورداری از پذیرش اجتماعی، مورد پذیرش بدنه فکری و علمی کشور، دارا بودن مرزبندی با الگوهای رقیب و مورد اعتبار اندیشمندان جهانی را از دیگر خاصیت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عنوان نمود.
آغاز و انجام تدوین الگوی اسلامی پیشرفت
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: برای تدوین این الگو تصمیم گرفته شد تا نقشه راهی برای تدوین آن ترسیم شود، بدین جهت نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با موضوع نقشه راه تدوین الگو برگزار کردیم و طی آن صدها اندیشمند نظرات خودرا ارائه کردند و برمبنای نظرات جمع آوری شده نقشه راهی برای تدوین این الگو طراحی کردیم.
اکبرزاده با اعلان اینکه در این نقشه راه، طرحی برای تدوین الگوی اجمالی و پایه تهیه شد تا با تکمیل تدریجی این الگوی پایه به تدوین الگوی اصلی اسلامی ایرانی پیشرفت دست یابیم.
وی کل پروسه تدوین این الگو را شامل دو بخش "تدوین الگوی اجمالی و پایه" و "تکمیل الگوی پایه برای رسیدن به الگوی اصلی اسلامی ایرانی پیشرفت" دانست و افزود: برای طراحی الگوی پایه به ورودی‎هایی مانند "مساله شناسی"، "آسیب شناسی پیشرفت"، "بررسی تحولات تاریخی"، "آینده پژوهی" و "واکاوی میراث توسعه" نیاز بود.
اکبرزاده با اعلان اینکه برای تدوین مبانی پایه این الگو مبادرت به راه اندازی اندیشکده مبانی بعنوان اتاق فکر متشکل از ۱۵ اندیشمند کردیم، اشاره کرد: دومین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "واکاوی تجارب توسعه در سایر کشورها" و سومین کنفرانس را با موضوع "نظریه های رایج توسعه تجارب ایران و جهان" برگزار کردیم و طی این دو رویداد نظریه هایی دراین زمینه ها از طرف اندیشمندان ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که این الگو برای ایران تدوین می شد، بدین جهت مسائل اساسی کشور برای پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اعلان اینکه ۷۰ تا ۸۰ مورد مسائل اساسی پیشرفت کشور شناسایی شد، افزود: بعد از بررسی رابطه علت و معلولی این مسائل در نهایت به ۱۳ مساله اساسی مورد اتفاق جمع نخبگانی رسیدیم که از آن جمله می توان به "ضعف عدل در نظام برنامه ریزی" اشاره کرد؛ چونکه اجرای عدالت در نظام برنامه ریزی هزینه دارد و مسئولان حاضر به پرداخت این هزینه ها نیستند.
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، "عدم بهره مندی از منابع سرزمینی"، "عدم توافق حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی"، "روابط نادرست در اقتصاد"، "نقص در چرخه تبدیل علم به ثروت"، "ضعف خردورزی و عقل جمعی" را از دیگر موانع پیشرفت کشور عنوان نمود و تصریح کرد: علاوه بر شناسایی ۱۳ مساله اساسی مانع از پیشرفت کشور، مبادرت به تدوین آینده پژوهی انقلاب اسلامی و چارچوب های پیشرفت در حوزه های داخلی و فرصت های پیشرو و مخاطراتی که انقلاب اسلامی را تهدید می کنند، کردیم.
وی با اعلان اینکه پس از این فرآیندها، ساختار الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد، اضافه کرد: این الگوی پایه شامل بخش های "مبانی"، "آرمان ها"، "رسالت" و "افق" است که در خلاصه بخش افق این الگوی پایه یک صفحه ۴ پاراگرافی است که در پاراگراف اول آن بیان شده که در سال ۱۴۵۰ مردم ایران مردمی دیندار، پیرو سنت پیامبر و فداکار به رسالت تاریخی هستند.
اکبرزاده با اشاره به پاراگراف دوم این بخش، توضیح داد: در این پاراگراف تدوین شده که در ۵۰ سال آینده ایران جزو ۵ کشور پیشرو در تولید اندیشه و فناوری و جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهد شد.
ارائه نخستین سند به مقام معظم رهبری در سال ۹۵
وی با تاکید بر این که این سند در حوزه حاکمیت قائل به ولی فقیه، مشارکت مردم و مشورت نظام مند با جامعه نخبگانی است، اشاره کرد: در سال ۱۳۹۵ نخستین نسخه الگوی پایه نهایی و در کنفرانس های پنجم، ششم و هفتم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و طی آن هزار مقاله درباره این الگو دریافت شد و با نقد این نظرات، الگوی پایه نهایی شد.
اکبرزاده از ارائه نسخه نهایی الگوی پایه به مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال ۹۶ آگاهی داد و اظهار داشت: ایشان در مهرماه سال ۹۷ فراخوانی را در ۳ بخش صادر کردند. در بخش اول از اقداماتی که برای تدوین این سند انجام شده، اظهار رضایت کردند و در بخش دوم این سند را به نهادهای سیاستگذار و برنامه ریزی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی برای اظهار نظر ابلاغ کردند.
بگفته وی مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت خواستند تا این سند را بعنوان بالاترین سند مورد بررسی قرار دهد، از دولت خواستند سند را از لحاظ قابلیت اجرا بررسی کند، از مجلس خواستند که این سند را از نظر تدوین قوانین ذیل این الگو ارزیابی کند و از شوراهای عالی چون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند که نظرات خودرا عرضه کنند.
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اعلان اینکه حاصل این اقدام تهیه حدود ۵ هزار نقد و ارزیابی درباره این سند از سال ۹۷ تا ۹۹ بوده است، اظهار نمود: بر طبق این نقدها ۲۰۰ مورد از موارد درج شده در این سند اصلاح و ۴ سرفصل به آن افزوده شد.
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر این که آنچه که تا حالا درباره این سند تهیه و نهایی شده دارای نوآوری هایی است، افزود: این سند دارای ۱۰۰ هزار سند پشتیبان است، ضمن آنکه از ۵ هزار مورد نقد و نظر بهره برداری شده و این سند از مشارکت ۷ هزار دانشجو و طلبه برخوردارست.
جزئیات سندی که طی ۱۰ سال تکمیل شد
معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به جزییات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر طبق این سند حکمرانی را شامل مقام رهبری، مردم و نخبگان می داند، اضافه کرد: در این سند به التزام عملی مسؤولان به حد کفاف در معیشت، پیش گیری از تداخل منافع خصوصی و عمومی، پیش گیری از پیدایش حلقه های بسته مدیریتی، نظام یکپارچه پرداختی، جلوگیری از خام فروشی ظرف مدت ۱۵ سال و جایگزینی فناوری با خام فروشی، تجارت با بازار جهانی فعال تاکید گردیده است.
بگفته وی هم اکنون بازار جهانی "حلال" بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد که شامل مواردی چون غذا، گردشگری و مد است که سهم غذای حلال از این بازار ۷۰۰ میلیارد دلار است که عمدتاً در اختیار کشورهای غیر اسلامی است و ایران در آن سهم اندکی دارد.
گام های آینده الگو
اکبرزاده تبدیل این سند به برنامه را از برنامه های در دستور کار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و اظهار نمود: هم اکنون تدوین برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و باید این الگو در تدوین این برنامه حضور داشته باشد.
وی مشخص شدن الزامات اجرائی این الگو را از دیگر برنامه های این مرکز عنوان نمود.
منبع:

1400/03/10
23:09:36
5.0 / 5
1097
تگهای خبر: تولید , دانشگاه , فروش , فناوری
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴