در نشست رؤسای پارك های فناوری اعلام شد

تحقق تنها 10درصد اعتبارات پژوهشی وزارت علوم

تحقق تنها 10درصد اعتبارات پژوهشی وزارت علوم

به گزارش لیمو بلاگ مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری، بودجه معاونت پژوهش وفناوری این وزارتخانه را 120 میلیارد تومان ذکر کرد که تنها 10 درصد آن محقق شده، با تاکید بر این که با این میزان اعتبارات نمی توان کاری را در زمینه فناوری انجام داد، اظهار داشت: ما هیچ گاه به دنبال تقابل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیستیم؛ چرا که حمایت و تقویت معاونت علمی سبب تقویت پارک های علم و فناوری خواهد شد، ولی باید مسائل روشن و شفاف شود.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا علی خیرالدین امروز در نشست رؤسای پارک های علم و فناوری کشور، ایجاد معاونت فناوری در وزارت علوم را یکی از برنامه های وزیر علوم دانست و اظهار داشت: راه اندازی این معاونت هم به خواسته مسؤولان کشور، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است و هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر این وظایف تاکید گردیده است.
وی افزود: در زمانی معاونت فناوری در وزارت علوم تشکیل شده بود و باردیگر این معاونت ادغام شد و فردی بعنوان قائم مقام حوزه معاونت پژوهش وفناوری مشغول به فعالیت شد.
خیرالدین اشاره کرد: بر اثر خلأیی که دراین زمینه بوجود آمد، حوزه های دیگر به حوزه فناوری وارد شدند و خیلی از وظایفی که بر عهده وزارت علوم واگذار شده بود، آنها بر عهده گرفتند.
مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقات و فناوری، با اشاره به راه اندازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار نمود: قانونی که برای وزارت علوم تدوین شده است، برداشته نمی گردد و ما در مقابل وظایفی که بر عهده داریم، باید پاسخگو باشیم و باید برای آن فکری شود؛ چونکه برای آنکه نقش اصلی خودرا در توسعه علم و فناوری داشته باشیم، لازم است این معاونت شکل بگیرد.
خیرالدین با اعلان اینکه درخواست می شود که رؤسای پارک های علم و فناوری پیشنهادات خودرا دراین زمینه عرضه کنند، اضافه کرد: عنوان این معاونت جدید، "معاونت نوآوری، فناوری و کارآفرینی" است و پیرو جلساتی که داشتیم برای این معاونت سه دفتر پیش بینی کردیم.
وی "دفتر امور پارک ها، مراکز رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور"، "دفتر برنامه ریزی، سیاست گذاری امور نوآوری و فناوری" و "دفتر حمایت و پشتیبانی نوآوری، فناوری و کارآفرینی" را سه دفتر پیش بینی شده برای این معاونت دانست و اظهار داشت: دفتر حمایت و پشتیبانی نوآوری، فناور و کارآفرینی فصل مشترک با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است و در زمینه هایی چون رفع مشکلات اراضی پارک ها، مالی و پشتیبانی از پارک ها نقش مؤثری خواهد داشت.
مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقات و فناوری این سه دفتر را دارای زیر مجموعه هایی دانست و اظهار نمود: هم اکنون تعداد متقاضیان پذیرش در پارک ها و مراکز رشد درحال کاهش است، به شکلی که در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۸۰۰ واحد متقاضی استقرار در پارک ها بودند که این میزان در سال ۹۹ به ۵۷۰۰ واحد متقاضی رسیده است.
وی با اعلان اینکه در این راه ما پارک ها و مراکز رشد را ایجاد کردیم، ولی خلق نوآوری و فناوری نشده است، اظهار داشت: این شرایط در وضعیت هشدار است که باید اقدام گردد.
خیرالدین با اشاره به برگزاری جلسه ای با مسؤولان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، اظهار داشت: ما هیچ گاه به دنبال تقابل با این معاونت نیستیم؛ چونکه حمایت و تقویت معاونت علمی سبب تقویت پارک های علم و فناوری خواهد شد، ولی باید مسایل روشن و شفاف شود.
وی وزارت علوم و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری را دو زنجیره در زمینه فناوری دانست که مسؤولیت پشتیبانی از فناوری در سطح TRL ۴ را برعهده وزارت علوم عنوان نمود و تصریح کرد: این دو زنجیره باید در یک سطح شود و هر کدام ضعیف شود، فناوری کشور ضربه خواهد خورد؛ بدین جهت اعتقاد داریم که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید کار بیشتری را انجام دهد.
خیرالدین افزود: بودجه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ درصد آن محقق شده است که با این میزان اعتبارات نمی توان کاری را در زمینه فناوری انجام داد.
وی میزان اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام نمود و اظهار داشت: ما در بخش توسعه فناوری در وزارت علوم مشکل داریم.
پیشنهاد قرار گرفتن پارک های دستگاهی زیر نظر وزارت علوم
مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری با اشاره به ماموریت های معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی وزارت علوم با تاکید بر این که این معاونت باید پارک ها و مراکز رشد دانشگاهی و استانی و همین طور پارک های وابسته به وزارتخانه ها را تقویت کند، افزود: وزارت علوم باید متولی پارک هایی چون صنعت نفت، ICT و جهاد کشاورزی باشد.
خیرالدین افزود: دلیل آنکه ما در گذشته دراین زمینه موفق نبودیم، این بوده که این وزارتخانه تشکیل شد و سخت افزار ایجاد کرد، ولی فرهنگ نوآوری و فناوری نه در ستاد و نه در صف شکل گرفته است و لازم است دراین زمینه کار زیادی انجام دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روابط عمومی ها برای بلند کردن صدای فناوری، اظهار داشت: در وزارت علوم این کار در دستور کار قرار دارد و باید در همه جا گفتمان فناوری مطرح شود تا فناوری به فراموشی سپرده نشود.
وی ایجاد و تقویت روابط معاونت پژوهشی که بعدها شکل خواهد گرفت و معاونت علمی وزارت علوم را از دیگر اقدامات این وزارتخانه نام برد و اظهار نمود: این دو معاونت باید با یکدیگر خوب و سازگار باشند، در غیر این صورت گرفتار چالش و مشکلات دیگری خواهیم شد.
خیرالدین با اعلان اینکه تامین اعتبارات دراین زمینه بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: من تجربه چنین جداسازی ها را دارم و اگر بخشی جدا شود و اگر از نظر زیر ساخت ها تقویت نشود، جدا نشدن آنها بهتر است، چون در آینده لطمه هایی را وارد خواهدنمود.
آمایش فناوری در کنار آمایش سرزمینی
این مقام مسوول، بر تکمیل اکوسیستم فناوری در استانها اصرار کرد و تصریح کرد: نوآوری و کارآفرینی و فناوری باید در استانها تقویت و این زیست بوم باید حفظ شود.
وی از اجرای آمایش فناوری در کشور خبر داد و اشاره کرد: آمایش فناوری مبتنی بر آمایش سرزمینی، شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های حوزه فناوری و ماموریت گرا کردن پارک ها از برنامه های وزارت علوم است و درخواست می شود که هر پارک ماموریت های اصلی خودرا ترسیم کند.
خیرالدین مبادلات بین المللی در زمینه فناوری را از دیگر برنامه ها نام برد و یادآو شد: این مبادلات شامل انتقال فناوری، صادرات فناوری می شود. هم اکنون قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین داریم که پیشنهاد شد پارک علم و فناوری با کشور چین راه اندازی شود و این که کدام یک از پارک های کشور می تواند دراین زمینه پیشگام شود، جزو مباحث ماموریت گرا شدن پارک ها است.
وی از برگزاری جلسه ای با کاردار کویت خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی پارک علم و فناوری مشترک با این کشور عنوان شد، ضمن آنکه با سوریه نیز در هفته آتی جلسه ای دراین زمینه داریم.
خیرالدین ایجاد قطب های نوآوری و فناوری را از دیگر برنامه ها عنوان نمود و تصریح کرد: اخلاق در فناوری از برنامه های ما است. هم اکنون بخشنامه مقابله با تحلفات علمی داریم و نیاز است بخشنامه ای در حوزه تحلفات فناوری تدوین شود.
اراضی؛ چالش اصلی پارک های علم و فناوری
مشاور وزیر علوم، با اشاره به مشکلات اراضی پارک های علم و فناوری اظهار نمود: از طرف وزیر علوم در تاریخ اول مهر ماه سال جاری نامه ای مبتنی بر توقف واگذاری اراضی پارک ها بصورت اجاره طولانی مدت به شرکت های فناور ابلاغ گردیده است. در این نامه قید شده که ابهاماتی در مصوبات هیات امنا وجود دارد و پیشنهاد شده که در جلسه هیات امنای پارک ها باردیگر این مساله بررسی شود.
وی افزود: خوشبختانه بیشتر پارک های علم و فناوری دراین زمینه مشکلی ندارند، ولی اگر این مساله به سرعت حل نشود، پارک ها لطمه خواهند دید؛ چونکه بخش خصوصی تمایل به استقرار در پارک ها ندارند.
خیرالدین با اشاره به مصوب دیگر هیات امنای پارکها در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: در این مصوبه قید شده که حداکثر زمین واگذاری به واحد فناور ۵ درصد اراضی قابل واگذاری در پارک ها است، ولی بعدها الحاقیه ای در سال ۹۸ ابلاغ گردید که برمبنای آن جمع اراضی واگذار شده با بهره گیری از این مصوبه از ۱۵ درصد اراضی قابل واگذاری ذکر شده است، به شکلی که در فاز اول توسعه پارک ها نباید بیش از ۱۵ درصد از کل اراضی، قابل واگذاری به واحدهای فناور باشد.
خیرالدین افزود: مقرر است نظرات دراین زمینه، جمع آوری و همه این موارد طی یک بخشنامه مدون شود.
مشاور وزیر علوم، اشاره کرد: اگر کشور می خواهد بوسیله توسعه فناوری به ثروت آفرینی برسد، پیشنهاد می شود که نه فقط وزارت علوم بلکه کلیه دستگاهها باید معاونت فناوری و نوآوری داشته باشند.
وی با بیان اینکه در وزارت علوم ۱۵ اتاق فکر به وجود آمده است، اظهار داشت: سه مورد از این اتاق ها در رابطه با موضوعات پارک ها است که شامل "اقتصاد آموزش عالی"، "کاربردی سازی پژوهش" و "سیاستگذاری فناوری" می شود.
منبع:

1400/08/11
22:57:54
5.0 / 5
520
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳