تولید ماسکهای ارگانیک با قابلیت آب رسانی و جذب سموم از پوست

تولید ماسکهای ارگانیک با قابلیت آب رسانی و جذب سموم از پوست

تولید ماسک زیبایی صورت و پد چشم بر پایه نانو مواد محصول دانش بنیان یکی از شرکت های دانش بنیان است که به بازار عرضه شده است.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، امین رضایی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، با اعلان اینکه ماسـک زیبایـی صـورت این شـرکت از نانوسـلولز باکتریایـی در ترکیـب بـا مـواد مفیـد بـرای سـلامت و شـادابی پوسـت سـاخته شـده اسـت، اظهار داشت: سـاختار نانوسـلولز از جهاتـی شـبیه سـاختار پوسـت اسـت؛ چونکه نانوسـلولزی و آهسـته رهش بودن این ماسک باعـث شده تا این ماسـک مـواد مغذی، ویتامین هـا، آب و مـواد مفیـد دیگـر را بـا کارایـی بـالا بـه سـلول های پوسـت برسـاند و سـموم و ترکیبـات مضـر را از سـلول ها جـذب کنـد.
وی از خاصیت هـای ممتاز ایـن ماسـک را اسـتفاده از مـواد کاملـا طبیعـی و ارگانیـک دانسـت و اظهار نمود: پدهـای زیـرچشـمی معمـولا بـرای رفـع مشـکلاتی ماننـد سـیاهی و گـودی زیـر چشـم، چـروک در زیـر و اطـراف چشـم و مراقبت هـای بعـد از اعمـال اصلاحـی زیـرچشـم ماننـد اصـلاح کیسـه های زیـرچشـمی اســتفاده می شــوند.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، رضایی اشاره کرد: بـرای عملکـرد بهتـر و موثرتـر پـد زیـرچشـمی، ایـن مـواد بایـد در تمـاس نزدیـک و موثـر بـا سـلول ها قـرار بگیرنـد تـا به وسـیله آنهـا جـذب شـوند. نانوسـلولز مورداسـتفاده در ایـن پدهـا بـه علـت سـاختار ویـژه و شـباهت سـاختار بـا پوسـت، بیشـترین تمـاس ممکـن را بـا سـلول های پوسـت برقـرار می کنـد.
بگفته وی ماسـک های زیبایـی انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـرای سـنین مختلـف و کاربردهـای مختلـف مورد اسـتفاده قــرار می گیرنــد کــه معمول ترین آنهـا، ماسکهای آب رسـان، ویتامینـه و سـم زدا بـرای خانم های سـنین ۳۰ تـا ۶۰ سـال اسـت.1400/11/24
11:41:23
5.0 / 5
394
تگهای خبر: تولید , دانش بنیان , شركت
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳