الزام برچسب زنی بر مواد غذایی

وقتی پای تراریخته ها به پفك ها و اسنك های حجیم شده باز می شود!

وقتی پای تراریخته ها به پفك ها و اسنك های حجیم شده باز می شود!

به گزارش لیمو بلاگ به اعتقاد محققان حوزه بیوتكنولوژی كشاورزی چنانچه بخواهیم در بازارهای جهانی، ذرت و یا سویا خریداری نماییم، تقریباً همه سویا و تا حدودی ذرت تراریخته هستند؛ از این رو با اجرای قانون ایمنی زیستی برچسب زنی بر روی بسته بندی های مواد غذایی الزامی شده است.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، تراریخته؛ واژه ای است كه امروزه شاید زیاد درباره آن ندانیم، ولی از زیان های آن بسیار گفته شده و این در شرایطی است كه بر مبنای آمارهای جهانی به ندرت می توان لاین مادری بعضی از محصولات مانند ذرت و سویا را یافت؛ چراكه هم اكنون ۹۴ درصد اراضی زیر كشت سویا و ۹۳ درصد از اراضی ذرت به كشت تراریخته اختصاص یافته است.
در ایران هر چند كه موانعی برای تولید محصولات تراریخته بوجود آمده است، ولی حوزه زیست فناوری جزو اولویت "الف" نقشه جامع علمی كشور است و به قول دكتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، توسعه فناوری ایران این فناوری را پذیرفته و برای توسعه این فناوری هم در ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستادی بوجود آمده است و این نشان داده است كه كشور نمی خواهد از یك حوزه فناوری محروم شود.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری همینطور اضافه می كند: آنجایی كه مقرر است این فناوری به عرصه زندگی مردم وارد شود و در اراضی كشاورزی، كشت شود، قوانینی برای آن وضع شده، ضمن آنكه شورای ایمنی زیستی به راه افتاده است و در صورت تأیید، محصولات تراریخته به تجاری سازی می رسند، در غیر این صورت یا استانداردهای آن پاس باید شود و یا اشكالات موجود مرتفع شود تا مجوزهای آن برای ورود به عرصه تجاری سازی صادر شود.
سال ها است كه مبحث تراریخته ها مطرح گردیده است و علیرغم مخالفت هایی كه با این محصولات شده است واردات محصولات تراریخته كشور همچنان ادامه دارد و گویی كسی دغدغه ای برای واردات محصولات تراریخته ندارد، ولی آنجایی كه مبحث تولید داخلی ترایخته ها مطرح می شود، حتی یك محصول از این نوع را نتوانستیم به بازار عرضه نماییم.
اخیراً پای این بحث ها به حوزه اسنك های حجیم شده باز شده است و محققان این حوزه تاكید دارند كه تقریباً همه ذرت عرضه در بازارهای جهانی از نوع تراریخته است، ولی برچسب زنی بر روی این محصولات باعث خواهد شد تا مصرف كننده در انتخاب خود آزاد باشد.

سطح زیر كشت تراریخته ها
دكتر بهزاد قره یاضی، مرجع ملی ایمنی زیستی كشورمان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینكه از ۱۸۸ میلیون هكتار اراضی زیر كشت ذرت جهان، ۳۲ درصد (۶۰ میلیون هكتار) به زیر كشت ذرت تراریخته رفته است، اظهار داشت: ده ها كشور دنیا این نوع محصولات را تولید كرده و به مصرف می رسانند.
وی با اشاره به اینكه آمریكا به تنهایی ۲۹۲ میلیون تن دانه ذرت تولید می كند، اظهار نمود: این كشور ۲۵۸ میلیون تن از این محصولات (۸۸ درصد آن) را به مصرف می رساند، ضمن آنكه ۹۳ درصد از اراضی ذرت در این كشور، به اراضی ذرت تراریخته اختصاص داده شده است.
قره یاضی همینطور به وضعیت تولید سویای تراریخته در دنیا اشاره نمود و خاطرنشان كرد: ۹۴ درصد اراضی زیر كشت سویا در كشور آمریكا به كشت تراریخته این محصول اختصاص داده شده است. در كل دنیا هم تا ۸۲ درصد سطح زیر كشت سویا، تراریخته است. از این رو، چنانچه بخواهیم در بازارهای جهانی ذرت و یا سویا خریداری نماییم، تقریباً همه سویا و تا حدودی ذرت تراریخته هستند.
رئیس اتحادیه انجمن های علوم كشاورزی تصریح كرد: این گونه نیست كه محصولات كشاورزی از تبادل پذیری بالایی برخوردار باشند، بلكه معمولاً در دنیا هر محصول كشاورزی در جایی كه تولید می شود، مصرف می شود و تنها ۴ تا ۱۴ درصد محصولات كشاورزی تولید شده در جهان در بازار تبادل بین المللی عرضه می شوند.
قره یاضی با اشاره به اینكه در ایران در سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن مجوز واردات ذرت تراریخته صادر گردیده است، خاطرنشان كرد: پژوهشگران این عرصه از سال ۱۳۸۵ كه واردات محصولات تراریخته كلید خورد و جلوی تولید ملی این محصولات گرفته شد، همواره تاكید نمودند برای آنكه در وضعیتی كه امروز در آن گرفتار هستیم، مبتلا نشویم، باید تولید داخلی داشته باشیم و مجوز تولید داخلی ذرت و سایر محصولات تراریخته صادر شود.
وی افزود: قانون ایمنی زیستی كه در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده، ولی اجرای آن متوقف شده بود، در سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و تولید محصولات تراریخته در كنار واردات این محصولات در دستور كار قرار گرفت؛ ولی برخی به مقابله با این اقدام پرداختند و با ارسال نامه ای به ۱۱ مرجع امنیتی موفق شدند از تولید داخلی این محصولات جلوگیری نمایند.
وی در عین حال تصریح كرد: این افراد زمانی كه رئیس جمهور آمریكا به صورت یك جانبه قرارداد برجام را پاره كرد، مبادرت به واردات بیشتر از ۵۰۰ هزار تن سویای تراریخته به صورت مستقیم از آمریكا كردند و بدین سان ایران را در صدر واردكنندگان سویای تراریخته از آمریكا قرار دادند.
قره یاضی افزود: از یك سو محصولات تراریخته همه دنیا را فراگرفته است و ۷ میلیارد نفر از مردم دنیا از این محصولات مصرف می كنند و سازمان های بهداشتی كشورها سلامت این محصولات را تضمین كرده اند و در ایران هم سازمان غذا و دارو سلامت این نوع محصولات را تأیید كرده است و وزارت جهاد كشاورزی هم مجوزهای واردات محصولات تراریخته را صادر كرده است و از جانب دیگر عده ای در عین اینكه در صدر واردكنندگان قرار دارند، ولی برای مصرف این محصولات ابهام آفرینی می كنند.

وجود ذرت های تراریخته در اسنك
این استاد تمام حوزه بیو تكنولوژی كشاورزی، در مورد استفاده از ذرت های تراریخته در اسنك ها توضیح داد: بر خلاف ادعای برخی ذرت های تراریخته در كشورهای تولیدكننده، هم دارای مجوزهای انسانی هستند و هم دارای مجوز مصرف خوراك دام.
وی افزود: از آنجائیكه در جیره دام مقادیر بیشتری از ذرت قرار می گیرد، از این رو باید خوراك دام از استانداردهای بالاتری برخوردار باشد. برای مثال میزان "آفلاتوكسین" (سم قارچی طبیعی است كه می تواند سرطان زا باشد) ذرت های دامی در همه استانداردها پایین تر از میزان آفلاتوكسین مجاز موجود در ذرت های انسانی است؛ چراكه انسان روزانه چند ده گرم از این محصول را مصرف می كند، در صورتیكه مصرف روزانه دام ده ها كیلوگرم ذرت می شود.
قره یاضی افزود: بر این اساس ذرت هایی كه مورد استفاده ما قرار می گیرد، هیچ نوع مشكل بهداشت برای مصارف دامی و انسانی ایجاد نخواهند كرد. كشور دارای مراجع قانونی متعددی است كه سلامت همه غذاهای بسته بندی شده و در دسترس مردم را تضمین می كنند.
رئیس انجمن ایمنی زیستی كشور با تاكید بر اینكه این گفته ها مؤید ترویج مصرف اسنك ها نیست، تصریح كرد: از جنبه تغذیه سالم، بر تنظیم مناسب و بهینه سبزیجات و میوه جات، كالری و پروتئین در غذای روزانه تاكید می شود، ولی اینكه اسنك ها و مواد غذایی حجیم شده را به علت اینكه ترایخته هستند، زیر سوال ببریم، منطقی به نظر نمی رسد و دارای شائبه است؛ چراكه تقریباً امروزه ذرتی در كشور نداریم كه تراریخته نباشد.
این محقق بیوتكنولوژی كشاورزی تصریح كرد: محصولات تراریخته به علت اینكه در طول دوره كاشتشان از حشره كش های شیمیایی استفاده نمی گردد و در صورتیكه از علف كش ها هم استفاده شود، از كم زیان ترین نوع علف كش های جهان استفاده می شود، ازاین رو ذرت های تراریخته سالم تر و پاك تر و مغذی تر هستند.

برچسب گذاری محصولات تراریخته
وی با تاكید بر اینكه هم اكنون برچسب گذاری محصولات تراریخته صورت می گیرد، اضافه كرد: هم اكنون برچسب زنی بر روی محصولات تراریخته الزامی شده است و برچسب بر روی همه محصولات وجود دارد، ضمن آنكه نظارت بر اجبار به برچسب زنی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1398/01/08
16:05:37
5.0 / 5
4510
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳