قائم مقام فرهنگستان علوم:

سند الگوی اسلامی ایرانی بعنوان بالاترین سند جهت دهنده مسیر پیشرفت است

سند الگوی اسلامی ایرانی بعنوان بالاترین سند جهت دهنده مسیر پیشرفت است

به گزارش لیمو بلاگ، قائم مقام فرهنگستان علوم گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعنوان بالاترین سند جهت دهنده مسیر پیشرفت کشور، با مشارکت تعدادی از نخبگان شامل استادان دانشگاه ها، فضلای حوزه های علمیه، مدیران اجرایی و کارشناسان فعال سازمان های دولتی و خصوصی به نگارش درآمده است.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، دکتر علی اکبر صالحی امروز در دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مبحث «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ گفتمان عمومی، مسئولیت ملی» ضمن اشاره به جزئیات سند پیش نویس این الگو، اظهار داشت: ویراست کنونی سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت بعنوان بالاترین سند جهت دهنده مسیر پیشرفت کشور، با مشارکت تعدادی از نخبگان شامل استادان دانشگاه ها، فضلای حوزه های علمیه، مدیران اجرایی، کارشناسان فعال سازمان های دولتی و خصوصی به نگارش درآمده است.
وی افزود: در این راه لازم است تا جنبه های مختلف سند از زوایای مختلف مورد بحث و گفتمان عمومی قرار گیرد تا نقش هدایت گری آن در انتخاب های راهبردی و سیاست های اجرایی به بهترین وجه به منصه ظهور برسد.
به قول صالحی، فهم و اجرای موفق این سند در گرو ایجاد گفتمانی فراگیر میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی و کسانی است که در عرضه تفکر و مطالعه، می توانند انگیزه و عزم ملی لازم را برای اجرای دقیق و تحقق اهداف آن فراهم نمایند.

شاخص های معنویت در متن سند الگو

دکتر احمد شاکرنژاد، عضو اندیشکده معنویت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این جلسه ضمن اشاره به پژوهش های مختلف اجرا شده در مورد سلامت معنوی، با تکیه بر این که این پژوهشها به عرضه شاخصهای معنویت پرداخته اند، اظهار نمود: این شاخص ها معمولاً در چهار محور "ارتباط با خود"، "با خدا"، "با دیگران" و "طبیعت" عرضه شده است.
وی تصریح کرد: از این شاخص ها پس از ساخت پرسشنامه و مقیاس برای سنجش میزان معنویت در فرد و جامعه استفاده می شود، ولی سنجش کارآمدی سند الگو در حوزه معنویت وقتی امکان دارد که در دل سند شاخصهای مشخصی برای معنویت قید شده باشد.

تبدیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گفتمان فراگیر

دکتر سید اسکندر صیدایی، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان هم که مقاله خویش را در این جلسه عرضه داد، اظهار نمود: با عنایت به عدم توفیق نظریات غرب برای دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هم اندیشی صاحب نظران و مبتکران ایرانی بر پایه مبانی اسلامی و هویت درونی طراحی شده است.
صیدانی همچون مسائل و مبانی مهم در تحقق الگوی پیشرفت را تبدیل آن به گفتمان ملی و فراگیر برشمرد و خاطرنشان کرد: بر مبنای مطالعات انجام شده، مهم ترین بایسته های گفتمان فراگیر، از راه بررسی و تبیین عوامل مؤثر در مدیریت کشور و اجزاء تشکیل دهنده سیستم جامعه مشخص شد.
دانشیار دانشگاه اصفهان تصریح کرد: شاخص ترین بایسته های گفتمان فراگیر شامل نهادهای قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)، نهادهای دولتی (دولت و دستگاههای اجرایی)، مردم و نهادهای مردمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسانه ها و فضای مجازی، دانشگاهیان، فرهنگیان، نخبگان و هنرمندان است.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین بایسته های فراگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تبدیل شدن آن به عزم و اراده عمومی است؛ چونکه وقتی که گفتمانی به عزم عمومی تبدیل گردد، تمام سطوح مختلف یک جامعه در فرایند عملیاتی شدن آن مشارکت اساسی خواهند داشت.

رسالت دانشگاه ها در گفتمان سازی الگوی پیشرفت

دکتر رضا مهدی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم با تکیه بر این که سرعت و شتاب تحولات در زمینه های تمدنی سبب شده است که پیشرفت، یک فرآیند پیچیده ارادی و آگاهانه مبتنی بر آینده پژوهی معتبر باشد، اظهار داشت: در این فرآیند پیچیده، موجودی های کشورها به اندازه ای نیست که با میل خویش حرکت کنند و عاقبت بخیر شوند.
وی تصریح کرد: نهاد علم و دانشگاه ها یکی از مهم ترین ارکان گفتمان سازی الگوی پیشرفت در گستره یک تمدن دیرپا و ملت بزرگ است؛ چون که با استناد به سرنوشت اسناد ملی موجود، بدون گفتمان سازی در گستره ملی با مشارکت همه نهادها و اشخاص ذی نفوذ همچون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، حرکت در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دشوار یا با دستاورد اندک یا حتی غیر ممکن، خواهد بود.

تحولات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر حمیدرضا فرهمند، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و همکار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تصریح کرد: تعیین ماهیت اصلی سند الگو و ظرفیت محتوایی آن به تبیین الگو و گفتمان سازی پیشرفت کمک می نماید و هم در چگونگی راهبری و ارزیابی اجرا و نتایج مورد انتظار نقش تعیین کننده ای دارد.
وی افزود: چهار روش جهت بررسی تحول در سند الگو تعریف شده که شامل "منظر عرصه ها"، "منظر مسائل اساسی"، "منظر تدبیرها"، و "منظر نمودها" است. مقایسه روش ها نشان داده است که بررسی تحول در سند الگو از منظر نمودها از هر سه مبحث استفاده می نماید و از نظام مندی جامعی برای شناخت و بررسی ابعاد و گستره تحول آفرینی در سند الگو (در سطح کلان جامعه و در سطح عرصه ها) و ارزیابی تحقق تحول برخوردار می باشد.

تعلیم و تربیت معنویت گرا

حجت الاسلام دکتر مسلم گریوانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارج و عضو مدعو اندیشکده معنویت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم ضمن اشاره به وضعیت تعلیم و تربیت در کشور، اظهار نمود: امروزه تعلیم و تربیتِ رایج در محیط خانواده، مدارس و مراکز آموزش عالی، علاوه بر این که متهم به حافظه محوری است و نه «تفکرمحوری»؛ گرفتار یک صدمه جدی دیگر هم هست و آن اینست که نظام تعلیم و تربیت ما در کنار نبودِ «عقلانیت»، با بحران «معنویت» هم مواجه می باشد.
گریوانی ضمن اشاره به مطالعات میدانی انجام شده در این حوزه، اظهار نمود: خروجی این مطالعات و ملاحظات، صدمه شناسی وضع موجود، نقد تعاریف موجود از تربیت معنوی، عرضه تعریفی منقح و کارآمد و روزآمد از معنویت و تربیت معنوی، عرضه یک برنامه درسی (مشتمل بر چارچوب مفهومی، اهداف، محتوا و روش ها) برای پرورش معنویت است.

راهکاری برای ایجاد گفتمان عمومی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محمد حسین مهرالحسنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم در این جلسه، گفتمان سازی پیشرفت و عدالت، تحول فکری و فرهنگی جامعه متناسب با مسیر پیشرفت در کنار بهره مندی از علم، دانش و ایجاد یک حرکت عظیم نخبگانی به منظور اجرا و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشور را امری ضروری دانست و اظهار داشت: برای چنین گفتمان سازی، مشارکت فعال مردمی در چارچوب حلقه های میانی و هیات های اندیشه ورز، در ساختار برنامه ریزی و تصمیم گیری و اداره کشور از جایگاه مهم و کلیدی برخوردار می باشد.
وی تصریح کرد: ساختارهای مفهومی در امور برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح استانی و کشوری در قوانین و اسناد بالادستی کشور مختلف است، بگونه ای که در خلال سالیان مختلف تغییر پیدا کرده است که این امر زمینه شکل گیری هیات های اندیشه ورز و مشارکت آنها را بر مبنای یک چارچوب مفهومی مشخص متناسب با موضوعات و مسائل با مشکل مواجه کرده است.
مهرالحسنی تصریح کرد: بر مبنای یافته های مطالعات ما موضوعات حوزه های تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح ملی و استانی، در دوره های زمانی و اسناد مختلف تغییر کرده و متفاوت بوده است که این امر نشان دهنده نبود یک چارچوب ثابت و الگوی مفهومی و موضوعی مشخص در حوزه های تصمیم گیری و برنامه ریزی است.
منبع:

1402/03/04
12:57:52
5.0 / 5
352
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱