بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت ۴ زمین لرزه بزرگتر از ۴ در كشور

ثبت ۴ زمین لرزه بزرگتر از ۴ در كشور

لیمو بلاگ: در هفته گذشته چهار زمین لرزه بزرگتر از 4 در استان های گیلان، خراسان جنوبی، گلستان و لرستان رخ داد؛ ضمن آنكه در استان های آذربایجان غربی و فارس بیشترین زلزله ها با بزرگای بیشتر از 3 به ثبت رسید.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، در هفته های اخیر استان گیلان شاهد آتش سوزی و وارد آمدن خسارات به ۱۰۵ هكتار از اراضی جنگلی، بارش برف سنگین و محاصره بیشتر از ۲۰۰ روستای این استان در برف بوده است و این دفعه زلزله بود كه زمین را به لرزه درآورد؛ زلزله ای به بزرگای ۴.۵ كه در روز ۲۳ بهمن و در ۲۹ كیلومتری جنوب غربی شهر رشت رخ داد.


علاوه بر آن در ساعت ۱۰ و ۱۶ دقیقه روز ۲۱ بهمن ماه زمین لرزه ای با بزرگای ۴.۲ در فاصله ۲۰ كیلومتری علی آباد استان گلستان به وقوع پیوست.


زلزله ۴ فیروزآباد استان لرستان و ۴.۵ دیهوك استان خراسان جنوبی از دیگر رخدادهای لرزه ای مهم در هفته گذشته بوده است.
استان آذربایجان غربی با زلزله های ۳.۵ (خوی)، ۳ (تركمانچای) و ۳ (اشنویه) و هرمزگان با زمین لرزه های ۳ (بندر عبارس) و ۳ (لافت) و فارس با زلزله های ۳.۳، ۳.۴ در میمند، ۳.۱ در خانه زنیان و ۳.۲ در میمند لرزیدند. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به این شرح است:
روز شنبه، ۱۹ بهمن ماه در موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران زلزله ای گزارش نشد.
یكشنبه، ۲۰ بهمن
در ینگی قلعه علیای استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۸، در بیضای استان فارس زلزله ۲.۹ و در اهرم استان بوشهر زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
در خوی استان آذربایجان غربی زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۳ كیلومتری رخ داد كه كانون آن در ۲۴ كیلومتری خوی، ۲۵ كیلومتری قره ضیاءالدین و ۲۶ كیلومتری زرآباد این استان گزارش شد.
در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان نیز زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ كیلومتری تجربه شد كه كانون این زمین لرزه در ۲۷ كیلومتری نصرت آباد، ۱۲۱ كیلومتری زاهدان و ۱۲۷ كیلومتری سرجنگل این استان گزارش شد.
قلعه گنج استان كرمان با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ كیلومتری لرزید كه كانون این زلزله در ۲۸ كیلومتری قلعه گنج و ۳۵ كیلومتری منوجان استان كرمان و ۳۸ كیلومتری هشتبندی استان هرمزگان بوده است.
دوشنبه ۲۱ بهمن
سیرچ استان كرمان با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ كیلومتری لرزید كه كانون این رخداد لرزه ای در ۲۴ كیلومتری سیرچ، ۳۱ كیلومتری شهداد و ۳۱ كیلومتری كرمان بوده است.
در بیضای استان فارس زلزله ۲.۸ و در هریس استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ رخ داد.
در علی آباد استان گلستان پس از یك زلزله ۲.۸ زلزله دیگری به بزرگای ۴.۲ در عمق ۸ كیلومتری به ثبت رسید كه كانون این زمین لرزه در ۲۳ كیلومتری علی آباد و ۲۳ كیلومتری فاضل آباد استان گلستان و ۲۵ كیلومتری امیریه استان سمنان بوده است.
بندر عباس استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳ درعمق ۷ كیلومتری لرزید كه كانون این زلزله در ۲ كیلومتری بندرعباس، ۲۴ كیلومتری جزیره هرمز و ۲۸ كیلومتری قشم این استان گزارش شد.
سه شنبه ۲۲ بهمن
در بلداچی استان كهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، در فاریاب استان كرمان زلزله ۲.۷، در سومار استان كرمانشاه زلزله ۲.۶، در حاجی آباد استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۷، در سیلوانه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در درب بهشت استان كرمان زلزله ۲.۵ و در جویار استان كرمان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.
در تركمانچای استان آذربایجان شرقی پس از یك زلزله ۲.۵ ریشتری زلزله دیگری به بزرگای ۳ در عمق ۸ كیلومتری رخ داد كه كانون آن در ۱۸ كیلومتری تركمانچای، ۲۵ كیلومتری سراب و ۲۶ كیلومتری ترك این استان بوده است.
در فیروز آباد استان لرستان زلزله ای به بزرگای ۴ در عمق ۸ كیلومتری رخ داد و كانون این زمین لرزه در ۶ كیلومتری فیروز آباد، ۱۴ كیلومتری الشتر و ۲۹ كیلومتری نورآباد این استان گزارش شد.
گهواره استان كرمانشاه زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ كیلومتری را تجربه نمود كه كانون آن در ۱۱ كیلومتری گهواره، ۱۳ كیلومتری كوزران و ۲۹ كیلومتری كرند این استان بوده است.
در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ كیلومتری رخ داد و كانون این رخداد لرزه ای در ۴۶ كیلومتری سنگان و ۵۲ كیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۵۹ كیلومتری حاجی آباد استان خراسان جنوبی بوده است.
چهارشنبه ۲۳ بهمن
در سنگان استان خراسان رضوی زلزله های ۲.۷ و ۲.۵ و در سراب دوره استان لرستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
پهله استان ایلام با زلزله ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۹ كیلومتری لرزید و كانون این زمین لرزه در ۲۴ كیلومتری پهله، ۲۸ كیلومتری آبدانان و ۳۰ كیلومتری دهلران این استان گزارش شد. زلزله ۳.۶ در عمق ۱۱ كیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
اشنویه استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ كیلومتری را تجربه نمود و كانون آن در ۱۴ كیلومتری اشنویه، ۲۱ كیلومتری نالوس و ۳۴ كیلومتری سیلوانه این استان بوده است.
احمدسرگوراب استان گیلان با زمین لرزه ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۸ كیلومتری لرزید و كانون آن در ۸ كیلومتری احمدسرگوراب، ۱۱ كیلومتری شفت و ۱۹ كیلومتری فومن این استان گزارش شد.
لافت استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۲۴ كیلومتر را تجربه نمود و كانون آن در ۲۳ كیلومتری لافت، ۲۴ كیلومتری درگهان و ۳۲ كیلومتری بندر خمیر استان هرمزگان بوده است.
پنج شنبه ۲۴ بهمن
در حاجی آباد استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، در تركمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ و در پهله استان ایلام دو زلزله ۲.۶ و ۲.۵ به ثبت رسید.
محمله استان فارس زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ كیلومتری را تجربه نمود كه كانون آن در ۱۵ كیلومتری محمله، ۲۰ كیلومتری علامرودشت و ۳۰ كیلومتری وراوی این استان گزارش شد.
در بهاباد استان یزد زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ كیلومتری رخ داد و كانون این زمین لرزه در ۲۵ كیلومتری بهاباد، ۶۰ كیلومتری بافق و ۷۹ كیلومتری ساغند این استان بوده است.
در خانه زنیان استان فارس پس از یك زلزله ۲.۵، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۵ كیلومتری رخ داد كه كانون آن در ۶ كیلومتری خانه زنیان، ۳۷ كیلومتری شیراز و ۴۲ كیلومتری بالاده این استان بوده است.
لافت استان هرمزگان با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۶ كیلومتری لرزید كه كانون این زلزله در ۲۱ كیلومتری لافت، ۲۴ كیلومتری درگهان و ۳۰ كیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.
در دیهوك استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۶ كیلومتری به ثبت رسید و كانون این زمین لرزه در ۱۹ كیلومتری دیهوك، ۳۶ كیلومتری ارسك و ۴۶ كیلومتری طبس این استان بوده است. دو زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.
قطور استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه نمود كه كانون آن در ۳۰ كیلومتری قطور و ۵۹ كیلومتری تازه شهر استان آذربایجان غربی و ۶۰ كیلومتری وان تركیه گزارش شد.
میمند استان فارس با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ كیلومتری لرزید و كانون آن در ۱۱ كیلومتری میمند، ۲۵ كیلومتری دوزه و ۲۸ كیلومتری فیروز آباد این استان به ثبت رسید.
جمعه ۲۵ بهمن
محمله استان فارس با زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ كیلومتری لرزید كه كانون این زمین لرزه در ۱۳ كیلومتری محمله، ۱۵ كیلومتری علامرودشت و ۲۶ كیلومتری وراوی این استان بوده است.
قلعه تل استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ كیلومتری لرزید كه كانون آن در ۱۵ كیلومتری قلعه تل، ۲۰ كیلومتری باغ ملك و ۲۴ كیلومتری دهدز این استان بوده است.
در بندر عباس استان هرمزگان نیز دو زمین لرزه ۲.۶ ریشتری رخ داد.
منبع:

1398/11/26
15:15:30
5.0 / 5
4206
تگهای خبر: دانشگاه
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵