دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

ایرانی بودن نسخه بومی توسعه طولانی مدت ایران است

ایرانی بودن نسخه بومی توسعه طولانی مدت ایران است

به گزارش لیمو بلاگ دبیر اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: ایرانی بودن یکی از وجوه بارز و مولفه های اصلی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بعنوان نسخه بومی توسعه طولانی مدت ایران است.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، دکتر حسین آرامی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خودرا که با همکاری مشترک همت ایمانی، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان "بازتاب ایرانیت در آیینه الگو" تهیه شده بود، ارائه کرد.
وی که مقاله خودرا در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد در توضیح مقاله اش، اظهار داشت: ایرانی بودن یکی از وجوه بارز و مولفه های اصلی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بعنوان نسخه بومی توسعه طولانی مدت ایران است. جنبه ی ایرانیت الگو از هفت شاخص حلال مسائل اساسی کشور، شکوفاکننده قابلیت های ماندگار، بهره مندی از تجارب ملی و حکمت های عملی حکمرانی، ارتقابخش مهارت های حرفه ای و بومی، تهیه شده با مشارکت نخبگان، انعکاس دهنده مطالبات تاریخی ایرانیان و آگاه از روحیات عمومی ایرانیان قابل سنجش است، به شکلی که می توان گفت هرچه بازتاب این شاخص ها در سند الگو پررنگتر باشد، الگو ایرانی تر تلقی می شود.
دبیر اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اضافه کرد: بدین جهت جستجو و ردیابی بازتاب این شاخص ها در سند الگو مورد توجه قرار گرفته است، بعلاوه برای ارائه تصویری جامع تر از بازتاب مقوله ایرانی بودن در سر فصل های پنج گانه الگو، موضوع ایرانیت ردیابی شده است. مرور نسبتاً جامع الگو حاکی از این است که مجموعه فاکتورهای بیان کننده ایرانیت به طرز مناسبی در سند ملاحظه و منعکس شده است. باتوجه به پروسه تدوین سند و مشارکت گسترده نخبگان از یکسو و توجه محتوایی هم به خاصیت های سرزمینی ایران و هم به خاصیت های فردی و اجتماعی ایرانیان، از طرف دیگر میتوان ادعا کرد این سند بازتاب دهنده یک الگوی پیشرفت بر طبق آموزه های وحیانی و اقتضایات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی سرزمین ایران برای زیست متعالی و حرکت پیش رونده ملت ایران است.
آرامی اشاره کرد: الگوی پیشرفت علاوه بر اسلامی بودن، متصف به ایرانی بودن نیز هست؛ این امر از وجوه ضرورت مختلفی برخوردارست. درست است که الگو بر جهان بینی اسلامی -که اندیشه ای فرامرزی و جهان شمول است- مبتنی است، اما اولاً و به ذات، سند استراتژیک پیشرفت ایران و ملت ایران است؛ پس برای اجرائی بودن و قابلیت اجرائی داشتن به قابلیت ها و محدودیت های سرزمین ایران بعنوان جغرافیای الگو محدود شد. مشهور است که تحقق جامعه پیشرفته منوط است به تحقق افراد و آحاد انسان های توسعه یافته.
دبیر اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: به تعبیر دیگر از دل افراد توسعه نیافته، جامعه توسعه یافته بیرون نمی آید و از جامعه توسعه نیافته، کشور توسعه یافته شکل نخواهد گرفت پس نسخه ی پیچیده رشد، بالندگی فکری و عملی و توسعه افراد جامعه معطوف به توجه به فرهنگ، سابقه فکری و روحیات افراد است. نسخه ی رشدیافتگی یک فرد ایرانی، با فرهنگ و تاریخ و روحیه خاص خود، با نسخه رشد و توسعه یک فرد آفریقایی یا اروپایی که دارای فرهنگ، تاریخ و روحیه خاص خود هستند، متفاوت خواهد بود. ردیابی وجه ایرانی بودن الگو دو مقدمه واجب دارد. اول ارائه برداشت و تعریف مشخص و روشن از مفهوم ایرانی بودن در الگو و دوم ارائه فاکتورهای بیان کننده این مفهوم؛ پس در مقاله حاضر ابتدا به مرور تعاریف و تلقی ها و ارائه تعریف مختار از مفهوم ایرانی بودن الگو پرداخته شده، سپس فاکتورهای تبیین کننده آن معرفی شده و در ادامه از منظر هر کدام از شاخص ها سند الگو بررسی گردیده و در آخر جمع بندی و نتیجه گیری کلی به دست داده شده است.
وی اظهار نمود: در ارتباط با ایرانیت یا ایرانی بودن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سؤال اول مراد و مقصود از ایرانیت است که از میان برداشت ها و تلقی های گوناگون، برداشت مختار در مرکز الگو مبتنی بر محصول تلاش و فکر ایرانی بودن، توجه به روحیات و مطالبات تاریخی ایرانیان داشتن، از تجربیات حکمرانی ایرانیان بهره بردن و در نهایت سازگاری و انطباق با اقتضائات جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و جامعه ایرانی ارائه شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آرامی در آخر اظهار داشت: سؤال دوم قابل طرح این بود که این وجه از الگو یعنی ایرانیت با چه معیارها و شاخص هایی قابل سنجش است. از میان فاکتورهای مختلفی که از میان گفتار و نوشتار صاحب نظران و دست اندرکاران قابل احصاء و استخراج هستند برای تسهیل در کار به فاکتورهای مصوب شورای عالی مرکز الگو که هم صاحب نظرند و هم دست اندرکارند و طی نشست هایی چند و بحث های گسترده، جمع بندی شده است، مبنای کار قرار گرفت. شاخص هایی شامل حلّال مسائل اساسی کشور ایران، شکوفاکننده قابلیت های ماندگار ملی، بهره مندی از تجارب و حکمت عملی ایرانیان، ارتقاء بخش مهارت های بومی، تهیه شده با مشارکت نخبگان، انعکاس دهنده مطالبات تاریخی ایرانیان و آگاه از روحیات عمومی ایرانیان.
منبع:

1400/02/30
21:52:55
5.0 / 5
1239
تگهای خبر: دانشگاه , موزه‌
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳