آرشیو مطالب : واردات

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر محقق شد؛

بكارگیری روشی نوین برای رفع عیوب ترانسفورماتورهای روغنی

بكارگیری روشی نوین برای رفع عیوب ترانسفورماتورهای روغنی

سایبان چتری

سایبان چتری
همكاری ژاپنی ها و كره ای ها؛

ساخت نخستین كشتی جهان با سوخت هیدروژن مایع

ساخت نخستین كشتی جهان با سوخت هیدروژن مایع
وزیر بهداشت:

گره های تولید دارو در كشور را باز نماییم

گره های تولید دارو در كشور را باز نماییم
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تاكید كرد

توسعه صنعت كشاورزی كشور با تولید سوخت زیستی

توسعه صنعت كشاورزی كشور با تولید سوخت زیستی