آرشیو مطالب : خودروسازی

با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار؛

تسلا دومین خودروساز باارزش جهان شد

تسلا دومین خودروساز باارزش جهان شد
در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تولید محلول شفاف ضد خش خودرو از گیاهان بومی

تولید محلول شفاف ضد خش خودرو از گیاهان بومی
به دلیل اختلال نرم افزاری؛

خودرو های مزدا بی خود ترمز می كنند

خودرو های مزدا بی خود ترمز می كنند

قدرتمندترین خودروی جهان در ۹ دقیقه شارژ می شود

قدرتمندترین خودروی جهان در ۹ دقیقه شارژ می شود

الون ماسك توئیتر را ترك می كند

الون ماسك توئیتر را ترك می كند
معاون صندوق مطرح كرد:

شركت های دانش بنیان باید به صنایع بزرگ متصل شوند

شركت های دانش بنیان باید به صنایع بزرگ متصل شوند
برای ارتباط با سایر خودروها؛

نمونه اولیه خودرو مجهز به اینترنت ۵جی ساخته شد

نمونه اولیه خودرو مجهز به اینترنت ۵جی ساخته شد

شارژ خودكار و بی سیم خودروهای برقی

شارژ خودكار و بی سیم خودروهای برقی